Produktet e trajtimit të ujit ECOSOFT | ECOMIX®

20–25 m/h m³/h

Ecomix® P filter media

Ecomix® P

20–25 m/h m³/h

Ecomix® A filter media

Ecomix® A

20–25 m/h m³/h

Ecomix® C filter media

Ecomix® C